Home Tankekjør Vil det å stramme inn på AAP få flere folk ut i arbeid?

Vil det å stramme inn på AAP få flere folk ut i arbeid?

by tonjehval.com
1 comment
Vil det å stramme inn på AAP få flere folk ut i arbeid?

Jeg er en av de såkalte naverne du har et elsk-hat-forhold til. Jeg er ikke den som har vært lengst i systemet, men jeg har vært der såpass lenge at jeg har fått føle på hvordan systemet fungerer på godt og vondt.

Hva er AAP?

AAP eller arbeidsavklaringspenger er en av de økonomiske ytelsene man kan søke om fra NAV. Man kan søke hvis man enten har vært sykemeldt ett år, eller av andre grunner har fått nedsatt arbeidsevnen med 50% eller mer.

En plass for de friske.

Det er ingen stor hemmelighet at NAV systemet ikke fungerer helt optimalt. Det har blitt et system hvor man er avhengig av å være frisk nok til å kjempe imot. Et system hvor de friske klarer å lure seg igjennom, mens de sykeste ikke engang klarer å kjempe til seg sine rettigheter.

Nye regler.

AAP er ment som en midlertidig ordning mellom jobb og andre tiltak som for eksempel ufør. Tidligere har man kunnet få arbeidavklaringspenger i en periode på maks fire år. Fra 1. januar 2018 bestemte NAV seg for å gå ned til tre år. Et fåtall har også rett på en maksimal forlengelse på to år, men dette nåløyet er trangt.

Er tre år egentlig nok til å få en diagnose og i tillegg bli bra nok til å komme tilbake til arbeidslivet?

Gjennomsnittet på å sette en diagnose.

Vet du hvor lang tid sykehuset i gjennomsnitt bruker på å sette riktig diagnose? Alt fra fire til ti år. I tillegg til disse årene som blir brukt til utredning kommer det ofte en tid etterpå som skal brukes på behandling av forskjellige slag.

Du skal være heldig hvis du rekker å få riktig diagnose, få den behandlingen du trenger, og i tillegg komme deg tilbake i jobb i løpet av 3 år når sykehuset i gjennomsnitt bruker fire år på å sette rett diagnose.

Burde helsevesenet og NAV samarbeidet bedre?

Fungerer egentlig helsevesenet optimalt? Burde helsevesenet og NAV samarbeidet bedre for at hver enkelt skal få den hjelpen han/hun trenger?

Vi har altfor mange diagnoser til å kunne plassere alle i en gruppe. Det som hjelper for noen gjør vondt verre for andre. Skulle vi gipset en med magesår, eller gitt cellegift til ei med ørebetennelse?

Fem ganger så mange.

Visste du at det er fem ganger så mange som får utmattelsessymptomer nå enn for 5-10 år siden? Hvordan skal man kurere utmattelse med NAV i hælene som står klare til å ta fra deg det eneste stabile du har i hverdagen din etter tre år?

Og hvordan skal vi klarer å finne en løsning på dette når flere av legene bagatelliserer utmattelse som noe psykisk man kan tenke seg frisk av?

Utmattelse er bare ett av eksemplene på en sykdom/ tilstand hvor vi kan for lite til å friskmelde en person i løpet av tre år. Dette er personer som er for syke til å jobbe, men som samtidig er for friske til å få innvilget ufør

Det tok fire år før de riktige diagnose var på plass.

Jeg har selv stått i køen for å få riktig diagnose. Det tok fire år før de riktige diagnosene var på plass. Etter dagens ordning hadde jeg allerede der mistet tryggheten min.

Hadde man kunne gjort noe selv for å fremskynde situasjonen hadde det vært en ting, men frem til man får riktig diagnose står alt på helsevesenet og kompetansen til legene.

Bør saksbehandlerne være mer tilstede?

Oppi all denne ventingen fra helsetjenesten føler jeg at saksbehandlerne bør være mer tilstede. Oppdatere seg på fremgangen. Oppdatere seg på planene fremover. Og ikke minst være en person man kan ta kontakt med hvis det er noe man lurer på i forhold til reglementet og andre relaterte spørsmål.

Tok ett år å få time hos saksbehandler.

Jeg har opplevd å måtte vente ett helt år på å få time hos saksbehandler. Jeg ringte flere ganger, men ble aldri ringt tilbake. Jeg fikk beskjed fra ei om at jeg ikke hadde behov for å snakke med saksbehandler om videre gang i saken… Da var det allerede tre-fire år siden jeg hadde sett en saksbehandler sist. Den største overraskelsen kom da jeg fikk beskjed om at saksbehandleren min ikke tilhørte NAV kontoret i kommunen min…

Bør NAV også gå igjennom rutinene sine slik at det blir en bedre flyt i systemet? For alt dem vet kunne jeg blitt frisk i løpet av to år, og vært hjemme å slappet mens pengene kom inn på konto hver andre uke.

Vi kan ikke kontrollere alt selv.

Enkelte situasjoner kan vi ikke kontrollere selv. Jeg kan ikke sitte å fortelle at jeg om tre måneder kommer til å bli psykisk syk. Det er ikke slik det fungerer.

Det må være bedre for alle parter at en person blir helt frisk før han/ hun blir kastet tilbake i arbeid enn at vedkommende blir dårligere av å jobbe og ender opp som ufør eller i værst tenkelig fall gir opp alt her i livet?

Enig i at NAV må stramme inn.

Jeg er enig at NAV må stramme inn på reglene slik at det blir lettere å sile ut de som faktisk kan jobbe, men det må finnes andre måter å gjøre dette på. Vi trenger ikke det underliggende stresset som bare blir større med tiden.

Ikke sett alle i en bås. Vi er en gjeng med enkeltindivider som trenger tilrettelagt behandling, tid, og støtte for å komme oss tilbake i arbeidslivet!

Hva er dine tanker rundt saken?

Så du debatten på tirsdag med temaet AAP-arbeidsavklaringspenger? Hvis ikke kan du se episoden gratis her.

Du vil også like

1 comment

Sigrid Marie mars 31, 2019 - 7:07 am

Det er vel regjeringen og ikke NAV som har bestemt nedkorting av tid. Kanskje det er for å presse fram mer effektiv oppfølging enn det du skildrer. Uansett, en del tilstander krever mer enn tre år før en klarer å fungere godt i arbeid.

Reply

Leave a Comment

Tonje Hval
Hei! Her inne deler jeg tekster og bilder fra en hverdag som kronisk syk på godt og vondt. Tanker, meninger og erfaringer rundt temaet vil finne sin naturlige plass her inne. Er du kroniker selv, pårørende, eller bare ønsker å se mer av hvordan et liv som kronisk syk kan være så må du gjerne følge facebooksiden min: tonjehval.com for å få de siste oppdateringene først! For spørsmål eller forespørsler: kontakt@tonjehval.com
%d bloggere liker dette: